Medium Berith

Respons från mina kurser, några röster:

 

Tarotkurs 16-17/9 2023. Diplomerande kurs i professionell Tarotvägledning.

Vad var bra med kursen?

Jennifer: Personligt och professionellt. Varmt bemötande. Passar alla!

Katja: Diskussionerna och att man fick öva mycket. Beriths sätt att lära ut!

Anki: Trevligt och välordnat, bra upplägg och tid för frågor och samtal!

Silva: Alla övningar och tolkningar av korten.

Birgitta: Att vi fick öva på varandra att lägga kort och tolka korten!

Linda: Att man inser att man kan lära sig vägleda så här snabbt.

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

ja absolut, på en skala 1-10 svarade: 7 st 10, 2 st 9, o 1 st 8.

 

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

ja absolut, på en skala 1-10 svarade:  7 st 10, 1 st 9, 1 st 8 o 1 st inte svarat.

 

 

Kreativ helgkurs 13-14/5 2023

Vad var bra med kursen?

Sara: Ett bra upplägg, en bra mix av olika moment, fanns god tid till olika moment. Var bra koppling   mellan kursens olika moment. Berith får 5 stjärnor av 5 möjliga i sin roll som kursledare!

 Marita: Att vi får testa på lite olika saker. Man har ingen press att prestera!

Anki: En rolig blandning, alltid väl förberett och bra övningar, härlig omgivning!

Carin: En bra ledning på alla i grupp med nya medel att göra!

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut: På en skala 1-10 svarade alla dvs 4 st 10!

 

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar (på kursen)

Ja absolut: På en skala 1-10 svarade alla dvs 4 st 10!

 

 

Tarotkurs 15-16/4 2023. Kurs i professionell tarotvägledning.

Vad var bra med kursen?

Maria: Lättsam stämning med mycket kunskap och lärdomar. Allt var bra! Toppen-toppen!

Angelique: Kursen överträffade mina förväntningar, det var superbra!

Marica: Blandningen med både teori och praktiska övningar!

Elin: Likasinnade, samtal, kunskap i ett härligt sammanhang! Fint med hemmamiljön!

Rebecka: Den gav mig en stor bekräftelse att jag har redan med mig kunskapen!

Maria 2: Att vi fick möjligheten att öva så mycket!

Linda: Jätteroligt att vi fck mycket tid till att öva våra förmågor, med bra handledning!

NN1: Bra tips, peppande att våga ta nästa steg, bra tid för frågor, bra nyttig mat, lagom tid för vägledning!

NN2: Trevliga människor, god mat och fika! bra tid för frågor. 

NN3: Hade just inga förväntningar, men har haft en fin upplevelse!

NN4: Jag fick chans att komma i kontakt med min intuition, våga tro på mig själv och släppa prestation. Fick verktyg som jag inte trodde jag hade inom mig!

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra? 

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade 9 st 10, 1 st 9 o 1 st 8!

Motsvarade kursen dina förväntningar? (på kursen)

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade: 8 st 10, 2 st 9 o 1 st 8!

 

Tarotkurs 17-18/9 2022, kurs i professionell Tarotvägledning.

 

 Vad var bra med kursen?

Kristina: Beriths kunskap och erfarenhet, ett komplett material för oss att känna sig trygg i sitt egna utförande. Bra med mycket övningstid!

Johanna: Väldigt lärorikt och inspirerande, bra förberedelser i för att våga vägleda själv!

Malin: Att få veta mer om Tarot och även få lära sig olika läggningar. Att få öva på sin intuition!

Eva: Upplägget - varierande och roligt med teori och övningsdelar! Bra och tydliga instruktioner!

Helena: Bra blandning mellan teori och praktik! Så, så roligt!

Irma: Övergriplig. Bra övningar. Djupgående information. Bra diskussioner!

Monica: Bra uppdelning mellan teori och praktiska övningar. Roligt och intressant! Bra med utrymme för frågor!

Sara: Har varit ett bra upplägg på hela kursen, var en bra blandning mellan teori och praktik! Gav utrymme för frågor och diskussioner!

Mats: Lära mig "skrået". Lägga Stjärnan! m.m.

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade alla 9 st 10!

 

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade alla 9 st 10!

 

 

Kurs Energipåfyllning tor 1 - fred 2/9 2022

 Vad var bra med kursen?

Carina:   Givande, bra lärare!

Marita: Lugnt och skönt, lärt mig lite nytt!

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade alla 10!

 

Anser Du att kursen motsvarade dina förväntningar på kursen?

Ja, absolut!

På en skala 1-10 svarade alla 10!

 

 

Magisk helgkurs 14-15/5 2022

Vad var bra med kursen?

Lena: Upplägget, variationen, utbildande. Personlig utveckling - roligt, inspirerande!

Anki: Roligt upplägg med spännande nya saker att prova, men den röda tråden fanns!

Sara: Röd tråd under hela kursen! Bra upplägg av de olika momenten under helgen var genomtänkta. Gavs tid till diskussion och reflektion!

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! på en skala 1-10 svarade alla 10!

 

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade alla 10!

 

 

Tarotkurs 5-6/3 2022, kurs i professionell Tarotvägledning.

Vad var bra med kursen?

 Annika: Öppen och från hjärtat! -Lita på din intuition fick vi med oss!

Valentina: Pedagogiskt och proffsigt upplägg!

Tina: Lätt att ta in information som Berith gav! 

Marina: Upplägget, utrymmet för frågor/återkoppling. Berith´s energi! Jag känner verkligen att jag fick med mig mer än vad jag vågat hoppas på från kursen! logiskt!

Tempo i utbildningen! Bara att börja!! Fick tidigt under lördagen redskapet i Tarot!

Anna: Teori och övning om vart annat!

Caroline: Information och praktiska övningar! 

Mia: Fick tryggheten att lita på min egen intuition!

Sihana:Att få se hur andra gör! 

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade: 9 st 10! och en st 9!

 

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar (på kursen)?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade 9 st 10! och 1 st 7!

 

Kurs Provapå-mediumkurs 20/2 2022

Vad var bra med kursen?

Sandra: Bra genomgånget, tryggt, förklarade o  bra, många bra liknelser för förståelser!

Berit: Blandningen med diskussioner, frågor o prova på!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut: på en skalla 0-10 svarade alla 10!

 

Tycker du att kursen motsvarat dina förväntningar (på kursen)

Ja absolut: Påen skala 0-10 svarade alla 10!

 

Kurs Provapå-mediumkurs 19/9 2021

Vad var bra med kursen?

Majlis: Upplägget och bra förklaringar!

Gudrun: Jättebra bemötande! God fika o mat!

Olivia: Allt var bra med kursen!

Anna: Att vi var en liten grupp, blir mer intimt men ändå tillräckligt för att byta erfarenheter o tankar.                 Öppet klimat! Att vi fick öva o testa tillsammans!

Sabina: Att det är en grundkurs. Basic, inga "förkunskaper".

Pernilla: Allt! Grunderna, meditationen, övningarna!

Lena:  Bättre insikt o förståelse för vad meditation o andevärld innebär!

 

 Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut: På en skala1-10 svarade alla 7 st 10!

 

Tycker Du att kursen motsvarade dina förväntningar på kursen?

Ja absolut: På en skala 1-10 svarade alla 7 st 10!

 

 

Kurs spå i Runor o positiv runmagi 15-16/5 2021

Vad var bra med kursen?

Sara:  Fanns mycket tid till diskussion och eftertanke! Var ett lagom tempo på kursen. Den var lärorik                 på många sätt! Berith är en duktig pedagog med mycket kunskap i det hon lär ut!

Lena: Ingen stress, informativ och saklig, lärorik och mycket värme o skratt!

Lotta: En mycket bra dörröppnare in i detta ämne, lugnt temp ooch mycket skratt! så god hemlagad                     mat! 

Anki: Lagom stor grupp, intressant och roligt att få lära sig om Runorna och dess kraft!

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade alla 10!

Anser du att kursen motsvarade dina förväntningar (på kursen)?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade alla 10!

 

 

Provapå-mediumkurs 25/4 2021

Vad var bra med kursen?

Anneli: Grundläggande genomgång och fick öva lite!

Lena: fick veta lite om mycket! Bra att få testa på lite själv!

Sara: Bra bas-info om hur man kan komma åt o använda sin medialitet!

 Sea:  Man fick en bra försmak på det andliga som kan ge hjälp till val av inriktning senare!

NN:  Lättsamt och behagligt, trevligt bemötande!

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade: alla 5 personerna 10! Fantakstiskt!

Anser Du att kursen motsvarade dina förväntningar på kursen?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade: 4 st 10 o 1 st 8!

 

Mediumkurs mixad, tema ENERGI 17-18/4 2021

Vad var bra med kursen?

Niklas: Lugn miljö vid Vänerns sjökant, bra med mycket övning medium/sitter! Bra med samtal och övning kring psykometri och huvudtemat!

Lisa: Bra med information!

NN: Att få möjlighet att ta in info först och sedan öva, mycket hjälpligt med önskemål!

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade 2 st 10 o 1st 9!

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade 1 st 10 o 2 st 9!

 

 

 

Tarotkurs 10-11/4 2021

Vad var bra med kursen?

Sara:  Möjlighet för samtal! Diskussion, frågor!

Majvor: Liten grupp, lägga upp korten, t ex hovkorten och se olika Tarot

NN: Att plus ändå ligger på situationen!

 Skulle du kunna rekommendera kursen till andra?

Ja absolut, på en skala 1-10 svarade 2 st 10 o 1 st 9!

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

På en skala 1-10 svarade: 2 st 10 o 1 st 9!

 

(p.g.a Coronatider ställdes följande kurser in 2020: Tarotkurs 18-19/4, mediumkurs mix 25-26/4, kurs spå i Runor 9-10/5, så även höstens kurser 2020!) På samtliga de kurserna var det 7 st anmälda kursdeltagare på vardera kurs!

 

Provapå-mediumkurs 5/4 2020

Vad var bra med kursen?

 

Lotta:  Bra balans mellan teori och praktik! Jättetrevligt att få komma hem till Berith, TACK!

Emma: Planeringen med mat o bensträckare! Nivån på övningarna och den avslappnade           atmosfären/inställningen!

Eva:   Du sprider glädje med ditt skratt, så bra! Fick inblick i vad medium är för något!

Yvonne: Få nya ideér och utveckla dem!

Skulle Du kunna rekommendera kursen till andra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade: 5 st 10,och 1 st 8!

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade 2 st 10, 2 st 9 och 2 st 8!

 

 

 

Tarotkurs 19-20/10 2019

Vad var bra med kursen?

Susann:   Lagom grupp, bra övningar, trevligt och lagom schema. Avslappnat. God mat!

Saga:       Det var ett brett spektra med olika delar som gav bra förståelse för allt!

Niklas:    Helheten, samtalen med gruppmedlemmarna. Enkla och bra övningar som håller dialogen i                       i gång!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

ja, absolut! På en skala 1-10 svarade 5 st 10 o 2 st 9!

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade 5 st 10 o 2 st 9!

 

 

Prova-på-mediumkurs 1/9 2019

Vad var bra med kursen?

 Carina:          Just blandningen med många olika moment!

AnnCharlott:  Grundlig och utförlig!

Cecilia:           Man fick nosa in på varje liten del, lära sig liten grund kring spiritualitet!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade: 4 st 10, 1 st 9 och 1 st 8!

 

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar (på kursen)

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade: 3 st10, 1 st 9 och 2 st 8!

 

 

Mediumkurs mixad 27-28/4 2019

Vad var bra med kursen?

Emelie: allt!

Niclas:  utveckla medium/sitter med träning, hitta sin metod att beskriva anden i utvecklande samtal!

Sylvia:  Fick svar på mina frågor!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

 Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade: 4 st 10, 1 st 9, och 1 st 8!

Anser du att kursen motsvarade dina förväntningar (på kursen)

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade 4 st10, 1 st 8 och 1 st 6!

 

Tarotkurs 13-14/4 2019

 Vad var bra med kursen?

Felicia: Jag känner mig redo och upplyst efter detta och fick den utbildning jag ville!

Bente:  För min del en avmystifiering av Tarotkorten, att lära mig se dem som ett redskap!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade: 2 st 10 och 1 st 8!

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen!

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade: 2 st 10 och 1 st 8!

 

Prova-på-kurs 7/4 2019

Vad var bra med kursen?

 Alice:   Helheten var bra! Bra upplägg och övningar. Det gav mycket!

Johanna: Tydligt, tryggt, lugnt!

Maria:   Att jag fick kontakt med min guide!

Annelie: Allt!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

 Ja, absolut: på en skala 1-10 svarade: 9 st 10 och 2 st 9!

 Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

ja, absolut: på en skala 1-10 svarade: 8 st 10, 2 st 9 och 1 st 8!

 

Prova-på-kurs 16/9 2018

Vad var bra med kursen?

Eva: Allt!

Carola: Jag fick lära mig att slappna av, vilket jag har mycket svårt för!

Clary: Övningen med medium/sitter var jättebra, sedan var allt bra!

Nathalie: Att man fick konkreta verktyg att jobba med!

Maud: Enkelt och lätt att förstå!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade:

5 st 10, 1 st 9 (1 st inget svar)

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade:

4 st 10, 2 st 9. (1 st inget svar) 

 

Tarotkurs 29-30/9 2018

 Vad var bra med kursen?

Rebecka: Bra upplägg på teori och praktik. Engagerad kursledare med mycket kunskap som delade med sig av egna erfarenheter!

Maike: Information om kort (Tarotläggning) väldigt intressant m.m., uppfyllde mycket mer av mina förväntningar!

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! på en skala 1-10 svarade alla 10!

Anser Du att kursen motsvarade dina förväntningar på kursen?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade alla 10!

 

 

Avancerad mediumkurs 7-8/4 2018

Vad var bra med kursen?

Christoffer: Man får handfasta tips o råd som är lätta att förstå!

Madeleine: Mycket tid och möjlighet att diskutera tillsammans!

Skulle du kunna rekommendera den tillandra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade alla 10!

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja, absolut! På enskala 1-10 svarade alla 10!

 

Mediumkurs mix 10-11/3 2018

Vad var bra med kursen?

Rebecka: Bra innehåll och upplägg. God tid till att få ställa frågor och få bra svar. Berit, du är jättebra! 

                Pedagogiskt och tydligt!

Carina:    Bra dialog/engagemang hos deltagarna. Målandet bra. Hembakat!

Maike:     Mycket! mycket mer utveckling om sig och kunskap om andevärlden. Man kommer känna sig

                mer välbefinnande!

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut: på en skala 1-10 så svarade 4 st 10, 1 st  9 o 2 st 7!

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja absolut. På en skala 1-10 svarade: 3 st 10, 1 st 9,1 st 8 o 2 st 7!

 

 Prova-på-mediumkurs 25/2 2018

Vad var bra med kursen?

Anneli: Fint att prova på och få inblick. Bra upplagt. God mat!

Maike:  Lära sig få kontakt med andliga världar, stänga av sig.

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut och delvis. På en skala 1-10 svarade 2 st 10, 1 st 9, 1 st 8, 2 st 7, 1 st 6, 1 st 5 o 1 st 4.

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

Ja absolut och delvis. På en skala 1-10 svarade: 2 st 9, 3 st 8, 1 st 6, 1 st 5 o 1 st 4. 1 st svarade inte. 

 

Tarotkurs 21-22/10 2017

Oj, 10, 10, 10, 10! Hur skall jag kunna toppa detta?

 

 Vad var bra med kursen?

 Eva:      Bra upplägg med teori/praktik. Uppstart med "pratövning" - ger trygghet att prata i grupp!

Ann-Marie: Bra upplägg! Man fick verkligen arbeta lugnt framåt vid varje pass.

Fanny:   Upplägget, att vi inte var så många. Lagom långa pass.Tid för reflektion. 

Gunvor: Att jag blev så övertygad på så kort tid att detta var min grej!

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade alla 4 st 10!!!

 

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar?

 Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade alla 4 st 10!!!

 

Mediumkurs mixad, 1 steg av 2-5. 30/9-1/10 2017.

 Vad var bra med kursen?

Gunvor: Upplägget och ledarskapet. Mixen med "nya och gamla" deltagare! 

Helene: En bra lärare som är lätt att prata med och som beskriver bra. Att träffa andra likasinnade. 

Christoffer: All praktisk övning,samt att man får en mer ingående förklaring till frågor man kan ha!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På enskala 1-10 svarade 6 st 10 och 2 st 9!

 

Anser Du att kursen motsvarade Dina förväntningar?

Ja, absolut! På enskala 1-10 svarade: 5 st 10 och 3 st 9!

 

Prova-på-mediumkurs 10/9 2017

Vad var bra med kursen?

Cecilia: Så glad över att vi kom hit! Känns bra att Du Berith håller i detta. God ledare och fin grupp!

Maria:   Genuint, tryggt och hemtrevligt! Skapar nyfikenhet för att lära mer. Seriöst.

Carina:   Lättsam familjär, positiv, seriöst!

Anki:     Precis som utlovat var det verkligen från nybörjarnivå, ingen press!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! på en skala 1-10 svarade: 8 st 10, 2 st 9 och 1 st 8. 1 person svarade ej.

 

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut: på en skala 1-10 svarade: 9 st 10, 1 st 9 och 1 st 8. 1 st lämnade inget svar.

 

Mediumkurs 18-19/3 2017

Vad var bra med kursen?

Madeleine: Bra mix,som var anpassad utefter våra förutsättningar och behov. Mycket tid till att öva som                    är positivt! Tusen tack för denna gång! Känner att jag lärt mig mycket nytt och fått chans                         att utvecklas!                   

Gunvor:      Att alla har ett utbyte av varandra oavsett hur långt man har kommit i sin andliga                                      utveckling!

Vera:           Bra med övningar! Fick med mycket "verktyg"-vägledning hem!

Henriette:    Medium/sitter. Man lär sig tro på det som kommer till en!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! på en skala 1-10 svarade: 3 st 10, 2 st 9. 1 deltagare blev sjuk och kunde därför inte svara.

 

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut! på en skala 1-10 svarade: 3 st 10, 2 st 9. 1 deltagare blev sjuk och kunde därför inte svara.

 

Mediumkurs 22-23/10 2016

Vad var bra med kursen?

Gunvor:      Träningen på medium/sitter!

Ola:            Bra mix av teori och praktik! Lagom lektionstid mellan pauser, positiv energi, kul!

Madeleine: Kursen var bra anpassad efter behovet bland oss deltagare! Som deltagare fick man även en                    bra tilltro till sin förmåga!

Karin:         Övningarna!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade 5 st 10,  2 st 9, 1 st 8 och 1 st 5.

 

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarad: 5 st 10, 1 st 9, 1 st 8, 1 st 5-6 och 1 st 5.

 

Mediumkurs 12-13/3 2016

Vad var bra med kursen?

Johanna: Jag hade inga förväntningar, utan kom med öppet sinne och lämnar med massa kunskap och                     mycket att träna på!

Magnus: Att jag har lärt mig hur medium jobbar (får kontakt med andar)

Lydia: Jag fick den hjälp jag behövde för att kunna kontrollera mina andar hemma och själva kontakten!

Elisabeth! Man fick jobba själv!

Ulla: Lättsamhet, naturligt ansvar för var och en inför uppg. Förståelse för individen.

Glenn: Genomgången av öppning och stängning. Att få på ett avslappnat sätt prata i grupp!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! på en skala 1-10 svarade:  7 st 10, 1 st 9 och 1 st 5!

 

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar på kursen?

 ja absolut!  På en skala 1-10 svarade: 6 st 10, 2 st 9. 1 st 8 och 1 st 6!

 

Kurs Spå i Runor 14-15 nov 2015

Vad var bra med kursen?

Anna: Fick info/inblick i lite av varje för att kunna förstå tillvägagångssättet!

Inga-Lill: En jättebra kurs! Innehållsrik med teori och praktik!

Oddny: Allt!

Eva: Nya tolkningar, annorlunda! 

 

 Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade 2 st 10, 1 st 8 och 1 st 6!

 

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade 3 st 10 och 1 st 6!

 

Kurs Rena energikroppen från tung energi, 30 sept 2015

Vad var bra med kursen?

Inga-Lill: Bra teori och praktik! Tack för "reningen"!

Marie-Louise: Man fick verktygen!

Majvor: Fick uppdaterat tidigare kurs och rätat ut frågetecken!

Ida: Tydlig. Lättsam!

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade 2 st 9 och 3 st 10!

 

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

 Ja, absolut! på en skala 1-10 svarade 1st 8, 3 st 9 och 1 st 10!

 

Avancerad mediumkurs 11-12 april 2015

Vad var bra med kursen?

Anna S: All praktisk träning, få "jobba"! Många olika saker - intressant!

Inger: Mycket träning. Roligt träffa likasinnade och träna på kunder!

Anna K: Jättebra att ha" träningspersoner"! som kommer utifrån. Bra att få arbeta mycket!

Anna-Maria: Att vi inte var så många! Bra med"sitters" utifrån"

 Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! på en skala 1-10 svarade alla 4 deltagare 10!

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut! påenskala 1-10 svarade 1 st 9 och 3 st 10!

 

Mediumkurs 14-15 mars 2015

Oj, 10, 10, 10, 10 och 10! Hur skall jag kunna toppa detta!

Vad var bra med kursen?

Stefan: Allt var "görbra" o helt ok!

Anna: Alla deltagare fick den tid/hjälp som behövdes!

Maria: Allt! 

Lina: Gemenskapen att man var ganska få!

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade alla fem 10!

Anser du att kursen motsvarat dina förväntninga?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade alla fem 10! 

 

Mediumkurs 4-5/10 2014

Vad var bra med kursen?

Anne-Marie: Vi hann med alla moment. Stämningen på topp! Allsidigt och grundligt. Överträffade mina förväntningar!

Anna S: Inspirerande, intressant och lärorikt!

Anna K: Bra upplägg, bra övningar!

Bodil: Få deltagare, man hade tid för var och en. Otroligt lärorikt!

Christina: Att man fick mer kunskap och verktyg att hantera olika situationer inom mediumkunskap!

Fanny: Man kände sig trygg med dig som lärare. Gruppen var bra. Vi fick prova mycket olika!

Skulle du kunna kunna rekommendera den till andra? 

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade: 6 st 10, 1 st 9, 2 st 8 och 1 st 7!

Anser du att kursen motvarade dina förväntningar?

Ja absolut! på en skala 1-10 svarade: 3 st 10, 5 st 9, 1 st 8 och 1 st 7!

 

Tarotkurs 29-30/3 2014

Vad var bra med kursen?

Erika: Jag tyckte det var väldigt bra när vi satt ner och beskrev hur vi upplevde korten!

Siv: Antalet deltagare var ej för stort!

Carina! Genomgång av stora arkanan, träna olika läggningar.

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut: på en skala 1-10 svarade 2 st 10 och 1 st 7!

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

ja absolut: på en skala 1-10 svarade 2 st 10 och 1 st 7!

 

Mediumkurs 8-9/3 2014

Vad var bra med kursen?

Jeanette: Allt, hela upplägget. Mycket roligt! Önskar att det blir flera kurser!

Anna: Att du "plockar" fram varje persons förmågor. Proffessionellt upplägg! Ditt engagemang, ödmjukheten!

Angelica: Blandningen med teori och praktiska övningar och möjligheten att ställa många frågor!

Inger: Både praktiska övningar + teori, bra blandning av ämnena. Träffa andra människor för att lära mer!

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut: på en skala 1-10 svarade 4 st 10 och 1 st 8!

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut: på en skala 1-10 svarade 4 st 10 och 1 st 8!

 

Tarotkurs 28-29/9 2013

Vad var bra med kursen?

 Cecilia: Bra upplägg. Bra med träning!

Anette: Man fick lära sig at lita på sig själv!

NN: Vi var inte så många. Det tyckte jag var bra, lite lugnare!

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut: På en skala 1-10 svarade 2 st 10 och 1 st 8!

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut! På en skala 1-10 svarade 1 st 10, 1 st 9 och 1 st 8!

 

Mediumkurs 14-15/9 2013

Vad var bra med kursen?

 Inga-Lill: Att det fanns mycket tid till träning!

 Kajsa: Pedagogiskt lärande. Lättsam, man vågade ställa frågor.

 Inger: Bra varva med teori och praktik . Inspirationstillfälle - nya utmaningar och att träffa likasinnade  personer ger energi!

 Sofia: Man fick bra information om mycket inom det mediala!

 Anna-Maria: Lätt och prestigelöst. Inga krav - bara lustfyllt lärande!

 

 Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade alla högsta poäng 10!

 Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar? 

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade de flesta 10, 1 st svarade 9 och 1 st svarade 8.

 

Mediumkurs 9-10/3 2013

Vad var bra med kursen?

 Anna-Maria: Bra upplägg: lagom mycket. En bra grund att jobba vidare med om man så önskar

Annica: bredden på innehållet!

Katrin: allt!

Inga-Lill: Kursen var bred, bra pedagogisk lärare. Tid för träning och teori som gav mycket.

Lena: Jag har fördjupat mina kunskaper och fått en förståelse och verktyg att hantera mina mediala krafter.

 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja absolut! på en skala 1-10 svarade de flesta (5 st) 10, 2 st svarade 9!

 

Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja absolut! På en skala 1-10 svarade de flesta (4 st) 10, 2 svarade 9, och 1 person 8

 

 

Tarotkurs 27-28/10 2012 

Vad var bra med kursen?

Inger: Mycket praktiska övningar. Lärorikt att träffa och lyssna på andra!

Briguitte: Många bra övningar och bra förklarat!

Inga-Lill: Bra med samtal och tid för olika läggnigar. Mycket bra!

Karen: Många övningar. Mycket bra förklarat!

 Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut: på en skala 1-10 svarade alla 10 utom 1 st som svarade 8!

Anser Du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut: alla svarade 10, utom en som svarade 8!

 

 

Mediumkurs 6-7/10 2012

 Vad var bra med kursen?

 

Inga-Lill: Jag tycker den var mycket innehållsrik och en bred bas till mediumskap!

Karen: Att vi övade mycket. Att det fanns tid för alla frågor.

Yvonne: Utveckling av medial förmåga och intutionsövningar.

Inger: De praktiska övningarna bra. fedback från varandra. Lagom stor grupp. Lärt mig massor på en väl tilltagen tid, bra! 

Skulle du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut, på en skala 1-10 svarade alla kursdeltagarna 10!

 Anser du att kursen motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut, 6 st svarade 10, och 1 person svarade 9!

 

 

 Tarotkurs 31/3-1/4 2012

Vad var bra med kursen?

Tove: Bra blandning med övningar och diskussioner. Närvaron, förklaringarna som är tydliga!

Elisabeth: Du inbjöd till att avdramatisera det hela, positivt. Öppet klimat, bra med få deltagare!

Leif: Lättsamt, men samtidigt grundläggande!

Eva: Man hade möjlighet känna om man kan utvecklas eller inte. 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 0-10 svarade alla kursdeltagare 10, utom en som svarade mellan 8-9!

Anser Du att kursen har motsvarat Dina förväntningar?

Ja, absolut! Här svarade samtliga kursdeltagare utom två 10. en svarade 9 och en svarade 8-9!

 

 

Mediumkurs 25-26/2 2012

Vad var bra med kursen?

Christer: omväxlande olika övningar.

Majvor: att träna två och två, möta andra människor med samma intressen.

Anna: att man fick öva på varandra, lära sig att "koppla upp" och ta kontakt.

Sabina: bra tempo till de olika övningarna!

Skulle Du kunna rekommendera kursen till andra?

Ja, absolut! På en skala 0-10 svarade de flesta 10, en svarade 9 och 2 svarade 8.

Anser Du att kursen motsvarat Dina förväntningar:

Ja absolut!  De flesta svarade 10, en 9, en 8, en 7 och en 6.

 

 

Mediumkurs 28-29/10 2011

Vad var bra med kursen?

Annica: "Tiden till olika projekt. Tacksam att jag fick hålla i meditationen".

Eva: "Mycket praktiska övningar, "kravlöst" -alla är här för att lära".

Tove: "Klart, tydligt -hur man börjar och hur man stänger innan arbetet. Tillfälle till många frågor - svar."

Leif: "Kursfarten helt ok!"  Yvonne: "olika moment, praktik och teori, erfarenhetsutbyte, fick uppleva min förmåga"

 

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

På en skala 0-10 svarade alla ja, absolut! De flesta svarade 10, två st svarade 9!

Anser Du att kursen har motsvarat dina förväntningar?

Ja, absolut! 3 st svarade 10 och 4 st svarade 9!

 

 

Tarotkurs 29-30/1 2011

Vad var bra med kursen?

 Malin: "Lagom med information och övningar. Lagom lång kl 9-14 per dag". 

Marie-Louise: "Lärt mig något nytt som kan ge glädje till mig själv och andra".

Yvonne: "Vi var lagom många. Kände glädje, alla var delaktiga, provade frågade."

Laila: "Att våga lita på sin egna intuition, att få kunna tyda korten och önskan att få kunna hjälpa andra".

 Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

På en skala 0-10 svarade alla: Ja, absolut . Alla svarade 10 poäng!

Anser Du kursen har motsvarat Dina förväntningar?

Ja, absolut! Alla svarade 10 poäng utom en som svarade 8!

 

 

Mediumkurs 16-17/4 2011

Vad var bra med kursen?

  Margret: "Allting så fint organiserat, lugn och ro. Vi fick veta bra saker. Det finns ingenting att    förbättra".

Christian: "Struktur, hjälp med visualisering och metoder."

Majvor: "Fick andekontakt vid första kursen, gemytlig grupp."

Annica: "Bra genomgång innan vi startade med praktiska övningar."

Skulle Du kunna rekommendera den till andra?

Ja, absolut! På en skala 0-10 svarade alla utom en 10, en deltagare svarade 8!

Anser Du att kursen motsvarade Dina förväntningar?

De flesta svarade 10, en svarade 9 och en 8.