Medium Berith

Spå i Runor

Länge hade jag en önskan om att lära mig spå i runor. Sommaren 2010 gjorde jag slag i saken och fördjupade mig i runornas magi.

Ordet runa kommer av ett gammalt skandinaviskt ord som betyder "att viska" "hemlighet", eller "dold". Runornas hemlighet gick i arv i släktleden, ofta genom att mamman muntligt förmedlade dem till sin dotter.

Man har upptäckt tidiga runsymboler i uråldriga hällristningar i Sverige som är från tidiga bronsåldern. I likhet med de forntida skandinavierna kan vi än i dag rita upp en runcirkel och pröva att använda vår inre visdom för att hitta de bästa vägarna framåt i livet. 

Runsymbolerna är ideografiska, dvs. var och en symboliserar ett helt begrepp, ungefär som Tarotkorten. 

Att spå framtiden. Runorna förutsäger inte en bestämd framtid, eftersom vår framtid avgörs av så många olika faktorer. De kan peka ut möjliga vägar vi kan välja att gå eller att avstå ifrån! Har Du en verkligt knepig frågeställning; då kan vägledning genom Runorna vara en god idé!

Jag ger vägledning genom runorna: 1 timma, pris 700 kr. 

 

Jag har alltid fasinerats av runor, undrat vad budskapet i dem vill säga oss. Vill Du också veta?